Misja

Misją Fundacji Fundacja Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego jest promowanie kultury i sztuki poprzez działalność artystyczną, naukową i edukacyjną.

Fundacja Ars Organi realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • organizację festiwali i koncertów w tym Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Organowej w Krakowie, jednego z najstarszych i najbardziej renomowanych festiwali organowych w Europie
  • działalność kulturalną poza dużymi aglomeracjami miejskimi, m.in. poprzez program Małopolski Szlak Organowy
  • promowanie współczesnej muzyki polskiej, m.in. w ramach projektu Organ Underground skupiającego młodych kompozytorów i wykonawców wykorzystujących współczesne środki wypowiedzi artystycznej
  • promowanie młodych talentów, m.in. poprzez działalność założonej w 2016 roku Kameralnej Orkiestry Smyczkowej Arco Cracovia
  • wsparcie finansowe i merytoryczne projektów renowacji organów historycznych oraz promowanie wysokich standardów wykonawczych w zakresie renowacji i rekonstrukcji instrumentów o dużym znaczeniu historycznym i artystycznym
  • organizację sesji i konferencji naukowych, seminariów, szkoleń, wystaw oraz kursów mistrzowskich, m.in. we współpracy z Katedrą Organów Akademii Muzycznej w Krakowie oraz innymi instytucjami naukowymi.


Fundacja Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego zaprasza do współpracy wszelkie podmioty oraz osoby, którym bliskie są idee Fundacji.

Filharmonia Krakowska Akademia Muzyczna mkdnTheatrum Musicum 2016

Log in