Mecenasi

MKiDN
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

Filharmonia Krakowska Akademia Muzyczna mkdnTheatrum Musicum 2016

Log in